Regulamin

Regulamin zamawiania usługi i pobytu

Regulamin obiektu

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w Domu Wypoczynkowym Słoneczny Dworek w Białym Dunajcu.

Rezerwacja oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
 3. Śniadania w formie bufetu szwedzkiego (lub inaczej) serwowane są w jadalni  w godzinach od 8.00 - 9.00.(po wcześniejszym ustaleniu dostępności)
 4. Obiadokolacje serwowane są w godzinach od 16.00 - 18.00.(po wcześniejszym ustaleniu dostępności)
 5. Napoje gorące: kawa, herbaty są udostępnione dla Gości w ramach śniadań oraz obiadokolacji bezpłatnie w godzinach serwowania posiłków.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość  powinien zgłosić właścicielom do wieczora w dniu poprzedzającym wyjazd
 7. Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc.
 8. Samowolne przedłużenie doby hotelowej skutkuje opłatą w wysokości; 40 zł za pokój, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.
 9. Gość  nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 10. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości ok 30% kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.
 11. Zadatek nie podlega zwrotowi . Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed  planowanym przyjazdem.
 12. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę (uiszczona opłata nie podlega zwrotowi) .
 13. Goście zobowiązani są  dokonać meldunku i uregulować należność za zarezerwowany pobyt  niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
 14. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji na temat pobytu Gościa
 15. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.
 16. Osoby niezameldowane w Słonecznym Dworku mogą przebywać na terenie budynku tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu obsłudze od godz. 10.00 do godz. 20.00.
 17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 18. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właścicieli, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 19. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty(breloka, kluczy) Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 21. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.
 22. Słoneczny Dworek  świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich właścicielom, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
 23. Słoneczny Dworek ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  2. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług
  3. wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie
  4. sprzątanie pokoju z wymianą pościeli (przy pobytach min. 7-dniowych) na życzenie Gościa po uprzednim zgłoszeniu właścicielom
 24. Słoneczny Dworek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 25. Parking przy Słonecznym Dworku jest niestrzeżony i wolny od opłat, nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa.
 26. W obiekcie zabronione jest:
  1. wynoszenie żywności poza teren jadalni
  2. zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody właścicieli)
  3. chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi
  4. wprowadzanie zwierząt na teren obiektu bez uzyskania wcześniejszej zgody od  właścicieli. Za pobyt zwierząt pobierana jest opłata ustalana indywidualnie, a także kaucja w wysokości 1000 zł. na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez zwierzę.
  5. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
  6. przebywanie osób trzecich ( nie zakwaterowanych ) na terenie budynku bez uzyskania wcześniejszej zgody od właścicieli
 27. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

Do spraw które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa obowiązujące w Polsce.

Życzymy miłego pobytu!